Początek roku szkolnego to doskonały moment na zakupienie ubezpieczenia chroniącego dziecko podczas lekcji, przerw i w czasie wolnym. Towarzystwa ubezpieczeniowe wychodzą naprzeciw oczekiwaniom przezornych rodziców, oferując ubezpieczenia szkolne. Jaką ochronę zapewnia polisa? Czym charakteryzuje się dobre ubezpieczenie szkolne? Sprawdź!

Ubezpieczenie szkolne – ochrona nie tylko podczas lekcji 

Ubezpieczenie szkolne chroni uczniów, przedszkolaków, dzieci uczęszczające do żłobka, a nierzadko i studentów przed skutkami zdarzeń losowych. Polisa upoważnia do otrzymania świadczenia w sytuacji, w której dziecko dozna uszczerbku na zdrowiu w wyniku wypadku. Opiekunowie otrzymują środki pieniężne również w razie śmierci ubezpieczonego dziecka. Dzięki środkom przyznanym przez ubezpieczyciela możliwe staje się wykupienie specjalistycznych, drogich leków, zapisanie dziecka na kosztowną rehabilitację czy terapię. 

Co ważne, ubezpieczenie szkolne chroni dzieci przez dwanaście miesięcy, więc również w okresie wakacyjnym, w dni wolne od zajęć szkolnych. Podstawowy wariant polisy może być rozszerzany o dodatkowe świadczenia.

Obowiązkowe czy nie?

Wbrew pozorom wykupienie ubezpieczenia szkolnego jest dobrowolne (ochroną muszą być objęte jedynie dzieci wyjeżdżające na wycieczkę organizowaną przez szkołę). Warto mieć jednak świadomość, że rezygnacja z ubezpieczenia równoznaczna jest z brakiem pomocy w kryzysowej sytuacji, która może dotknąć każdego. Składka za ubezpieczenie jest stosunkowo niska (wykupienie polisy to zazwyczaj wydatek kilkudziesięciu złotych rocznie), a komfort, jaki zapewnia polisa – bezcenny.

Comments are closed.

aulonfox.com https://e-halina.pl/ogrzewacz-tarasowy-klucz-do-komfortu-w-kazdym-sezonie/ zobacz