Osoby poszkodowane często spotykają się z odmowną decyzją ubezpieczyciela i nie dostają należnego im odszkodowania. Idealny wzór odwołania nie istnieje, ale warto wiedzieć, jakie elementy powinno zawierać skuteczne odwołanie od decyzji firmy ubezpieczeniowej. O tym poniżej. 

Kiedy i do kogo napisać odwołanie?

Odwołanie należy napisać do firmy ubezpieczeniowej. Niektóre towarzystwa w piśmie, w którym informują o swojej negatywnej decyzji w sprawie odszkodowania, podają także informacje na temat tego, na jaki adres można wysłać odwołanie.

Jeśli chodzi o termin, w którym odwołanie musi zostać wysłane do ubezpieczyciela – jest od długi. Roszczenia względem firm ubezpieczeniowych przedawniają się bowiem dopiero po 3 latach od chwili, w której ubezpieczony dowiedział się o szkodzie.

Ubezpieczyciel ma na rozpatrzenie odwołania 30 dni. W sytuacji, gdy sprawa jest bardziej skomplikowana, czas ten może wydłużyć się do 60 dni.

Jak napisać odwołanie?

Nie istnieje żaden wzór odwołania, który trzeba wypełnić i wysłać do ubezpieczalni. Odwołanie może być nawet napisane odręcznie. Warto jednak pamiętać o tym, by dokładnie sprawdzić, czy istnieją podstawy prawne do odwołania. Firmy ubezpieczeniowe, choć często zaniżają kwotę odszkodowania (np. niesłusznie obniżają ją o koszt podatku VAT), najczęściej działają w oparciu o OWU, czyli Ogólne Warunki Ubezpieczenia.

Odwołanie najlepiej zatytułować i podać numer pisma, którego dotyczy (Odwołanie od decyzji przekazanej pismem nr…). Ponadto powinno ono zawierać:

  • dane ubezpieczonego wraz z numerem polisy
  • okoliczności sprawy, których nie uwzględnił ubezpieczyciel (nie ma powodu, by po raz kolejny szczegółowo opisywać sprawę i pisać to samo)
  • podstawę odwołania, np. powołanie się na konkretną cenę części samochodowych jeśli odszkodowanie dotyczy naprawy samochodu
  • żądaną kwotę odszkodowania i numer konta bankowego

Praktyczne wskazówki dotyczące odwołań od decyzji ubezpieczyciela

Wielu ubezpieczonych ma trudności z samodzielnym przygotowaniem pisma i dodatkowych dokumentów. W tej sytuacji mogą zwrócić się o pomoc do kancelarii prawnej, która zajmuje się procesami o odszkodowanie.

Kluczowe informacje na temat odszkodowań zawierają OWU i to tam należy sprawdzić, czy roszczenie jest zasadne. Niektóre towarzystwa nie wypłacają odszkodowania, gdy:

  • wartość szkody nie przekracza określonej kwoty (np. 300 zł)
  • poszkodowany nie dążył do zminimalizowania szkód (mowa o obowiązku minimalizacji szkody)
  • istnieją przesłanki, że szkoda powstała w wyniku rażącego niedbalstwa

Jeśli odwołanie nie przyniesie skutku, ubezpieczony może złożyć skargę do Rzecznika Finansowego lub KNF. Na podstawie dokumentów, które prześle urzędnicy sprawdzą, czy firma ubezpieczeniowa nie stosuje nieuczciwych praktyk.

Batalie z firmami ubezpieczeniowymi bywają trudne, dlatego warto uzbroić sie w cierpliwość i dochodzić swoich praw. Środki z ubezpieczenia często są jedyną szansą na naprawę powstałej szkody lub poprawę stanu zdrowia w sytuacji, gdy doszło do jego uszczerbku.

Comments are closed.