Remontowanie dróg jest konieczne przede wszystkim dla zwiększenia poziomu bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego. W Polsce remonty na drogach odbywają się od wczesnej wiosny do późnej jesieni. Nowoczesne technologie oraz wyspecjalizowane firmy dokładają wszelkich starań, by remonty były jak najmniej uciążliwe dla użytkowników dróg. Jak w praktyce wygląda przeprowadzenie remontu? Czego mogą dotyczyć remonty?

Koleiny, dziury, rozbudowa węzłów komunikacyjnych

Dlaczego przeprowadzane są remonty dróg? Wbrew pozorom nie tylko dlatego, że nawierzchnia jest zniszczona. Warto jednak pamiętać, że od stanu nawierzchni zależy nie tylko komfort jazdy, ale przede wszystkim bezpieczeństwo użytkowników drogi. Dlatego remontu stanu nawierzchni na danych odcinkach jest tak ważny. Możliwe jest łatanie pojedynczych dziur w asfalcie, jak również zrywanie całej nitki asfaltu, by położyć nową warstwę. Remonty konieczne są również tam, gdzie widoczne są koleiny. Powstają one najczęściej w wyniku częstej obecności samochodów ciężarowych na danej drodze. Remonty mogą trwać od kilku dni do kilku miesięcy – wszystko zależy od pola działania oraz zakresu planowanych prac. Bez względu jednak na zakres, konieczne jest odpowiednie zaplanowanie zmian w ruchu podczas remontu.

Jak prowadzony jest ruch w miejscu remontu?

Zdecydowana większość remontów odbywa się przy stałym ruchu samochodowym. Wymaga to stworzenia odpowiednich zwężeń, kontrpasów, wykorzystania sygnalizacji tymczasowej. W celu ostrzeżenia kierowców przed zmianami, konieczne jest zastosowanie odpowiednich znaków poziomych i pionowych. Znaki poziome malowane są na jezdni żółtą farbą.

Podstawy drogowe w czasie remontów

Aby możliwe było wykorzystanie znaków pionowych w czasie remontów, konieczne są podstaw drogowe – zaproponuje je m.in. marka Nicrobase.de. Podstawy drogowe pozwalają na osadzenie i postawienie znaków drogowych czy tablic informacyjnych w dowolnym miejscu. Nie ma konieczności kotwienia znaku – podstawa drogowa stabilnie podtrzyma znak i pozwoli na poinformowanie o trwających pracach. Podstawy drogowe tworzone są z materiałów PVC, są wysoce odporne na ścieranie czy zmienne warunki atmosferyczne. Dzięki uniwersalnym otworom montażowym możliwe jest osadzanie na nich znaków, tablic, ale też słupków ostrzegawczych czy barierek i ogrodzeń. Podstawy posiadają budowę modułową i mogą być łączone ze sobą bez pomocy złączek czy klejów.

 

 

Comments are closed.